Cena slušnog aparata - šta je sve određuje?

Jedno od prvih pitanja koje najčešće dobijaju defektolozi koji rade podešavanje slušnih aparata je "Koliko košta slušni aparat?".

Interesovanje za cene slušnih aparata je razumljivo, imajući u vidu ekonomsku situaciju u Srbiji, ali sama cena aparata za sluh se kreće u velikom rasponu i kao i kod ostalih proizvoda, odražava nivo korisnih karakteristika koje će korisnik dobiti.

Različiti nivoi tehnologija koji se nalaze u svakom posebnom modelu slušnog aparata bitno utiču na cenu i određuju nivo karakteristika koje će imati aparat.

Pored različitog nivoa tehnoloških karakteristika, cenom slušnog aparata obuhvaćena je i kompletna usluga koju korisnik dobije, od trenutka kada poseti defektologa sa kojim obavi početni razgovor i procenu odgovarajućih modela slušnih aparata na osnovu audiometrijskih podataka, zatim proba, podešavanje i izbor odgovarajućih modela.

Slušni aparati cena - koje sve usluge pokriva cena slušnog aparata

Cena slušnih aparata je pod velikim uticajem različitih usluga:

 1. Uklanjanje ušnog voska (ukoliko je potrebno)
 2. Timpanometrija i prag refleksa
 3. Sveobuhvatno testiranje sluha
 4. Određivanje i programiranje slušnog aparata
 5. Obuka korisnika u korišćenju slušnog aparata
 6. Dodatna podešavanja i korekcije u skladu sa promenama sluha
 7. Testovi ispravnosti slušnih aparata
 8. Servisiranje originalnim delovima
 9. Dostupnost korisnicima putem interneta, telefona ili lično

Kako odabrati adekvatan model slušnog aparata?

Na našem tržištu se nalazi veliki broj modela slušnih aparata, različitih po svojim karakteristikama, mogućnostima i naravno cenama, koje se po aparatu kreću od 0 dinara (preko RFZO zdravstvenog osiguranja - pod određenim uslovima koje propisuje RFZO) pa do preko 1500 evra za najnovije aparate koji u sebi imaje najviši nivo najsavremenije tehnologije.

Slušni aparati se, pre svega, biraju prema stanju oštećenja sluha korisnika i njihovim individualnim potrebama i načinu života.

Na tržištu trenutno postoji veliki izbor aparata po različitim cenama, koji se nude kao rešenje koje pomaže kod oslabljenog sluha. Tu treba biti posebno oprezan i znati šta može da se očekuje od određenog aparata i od određenog prodavca.

Jedno od rešenja koje osobama sa oštećenim sluhom može izgledati vrlo primamljivo je jeftin uredjaj koji se reklamira kao Super uvo i predstavljen je kao rešenje koje može pojačati sluh, a po ceni od oko 15-20 evra. Međutim, treba biti svestan da taj uređaj nije medicinsko sredstvo za razliku od slušnih aparata, jer on pojačava kompletan zvučni signal i praktično predstavlja zvučno pojačalo – igračku.

Cena slušnog aparata novije generacije

Za razliku od ovog uređaja, slušni aparati imaju mogućnost digitalnog podešavanja po različitim frekvencijama (aparati sa višim nivoima tehnologije imaju veće mogućnosti što omogućava bolje podešavanje zvuka).

Svaka osoba sa oštećenim sluhom ima specifično oštećenje na određenim frekfencijama i tim frekvencijama se slušni aparat mora prilagoditi. Kod aparata koji se zove Super uvo zvuk se pojačava jednako i može izazvati bol u uvu i oštetiti frekvencije sluha koje su još u funkciji.

Takođe na tržištu postoje i slušni aparati koji se nude po relativno niskim cenama, a to opet povlači za sobom i nizak nivo tehnologije i korisnih karakteristika koje aparat nudi, kao i rizik nivoa podrške korisniku nakon prodaje (zadovoljstvo korisnika zvukom aparata, besplatna podešavanja dok se ne dobije zadovoljavajući zvuk, garantni rok, brz i kvalitetan servis ukoliko je potreban i drugo).

Pogledajte modele aparata najnovije generacije, zakažite besplatnu probu i u konsultaciji sa stručnjacima odaberite slušni aprat prema vašim individualnim potrebama i u skladu sa vašim kupovnim mogućnostima.

Preporuke Modela

 • OPN
 • Alta 2
 • Nera 2
 • Opn S
 • Opn Play
 • Xceed
 • Siya
 • Ria 2
 • Sensei
 • Dynamo
 • Ruby
1-Arrow Up