Oštećenje sluha i nagluvost - kako nastaje, kako se razvija i leči

Nagluvost predstavlja čest problem zbog kojeg se pacijenti javljaju lekaru, odnosno otorinolaringologu. Poremećaj percepcije zvuka može biti uzrokovan oštećenjem bilo kog dela slušnog aparata.

Patološkim procesom može biti pogodjeno spoljašnje, srednje ili unutrašnje uvo, zatim slušni nerv, slušni putevi ili slušni centri. U nekim oboljenjima patološki proces može istovremeno zahvatiti i više struktura akustičkog aparata (na primer srednje i unutrašnje uvo) kao i susedne organe (vestibularni aparat, centralni nervni sistem itd).

Nastavite da čitate i saznajte kako nastaje oštećenje sluha i kako se ono tretira i leči.

Da li se oštećenje sluha nasleđuje ili stiče?

Oštećenja sluha mogu biti vezana za nasledje (hereditarni tip) ili stečena u toku života (akvirirani tip). Ukoliko su nasledna, odnosno genetski determinisana, oštećenja sluha mogu biti udružena sa drugim znacima odnosno simptomima kao što su oštećenja bubrega, centralnog nervnog sistema, metabolički poremećaji itd. i to u sklopu različitih sindroma.

Nagluvost se može razvijati brzo (čak kod nekih oboljenja i u toku nekoliko minuta ili sati) ili sporo. Naglo nastale nagluvosti, često nazvane i iznenadnim nagluvostima, uzrokovane su vaskularnim poremećajima u unutrašnjem uvu (tromboza, embolija ili spazam njegovih terminalnih krvnih sudova). Nagluvosti mogu biti jednostrane ili obostrane. U kliničkom smislu mogu biti konduktivnog, senzoneuralnog i mešovitog tipa.

Konduktivna nagluvost je uzrokovana poremećajima u konduktivnom delu akustičkog organa (od ušne školjke preko spoljašnjeg slušnog kanala, bubne opne, slušnih koščica i endolabirintnih tečnosti do neuroepitelnih ćelija Kortijevog organa). Kao uzrok konduktivne nagluvosti u praksi se najčešće sreće ceruminozni čep u spoljašnjem slušnom kanalu.

On nastaje nagomilavanjem ceruminozne masti koja je produkt odgovarajućih žlezda. Blokada spoljašnjeg slušnog kanala može biti uzrokovana i raznim zapaljenjskim procesima u kanalu, stranim telom ili tumorima. Ovo su stanja koja sprečavaju zvučne talase da dodju do bubne opne i dalje se prenesu na druge strukture uva.

Oštećenje sluha i nagluvost kao posledica patoloških stanja

Procesi na bubnoj opni kao i u srednjem uvu takodje daju poremećaje u kondukciji zvučne energije. Od ovih patoloških stanja najčešće se vidjaju akutna i hronična zapaljenja srednjeg uva, opstrukcija tube, poremećaji u mobilnosti slušnih koščica kao posledica traume, otoskleroza u početnom stadijumu itd.

Senzoneuralne lezije prema mestu nastanka mogu biti kohlearne i retrokohlearne. Kohlearna oštećenja zahvataju elemente kohleje pri čemu su posebno pogodjene ćelije Kortijevog organa, dok se retrokohlearna oštećenja odnose na promene u slušnom nervu, slušnim jedrima, slušnim putevima, kao i slušnim centrima u temporalnom režnju.

Senzoneuralno oštećenje sluha u kliničkoj praksi

Savremena shvatanja u oblasti audiologije nalažu tačno definisanje mesta oštećenja na slušnom aparatu, te se globalni pojam u smislu senzoneuralnog oštećenja sve manje upotrebljava u kliničkoj praksi.

Senzoneuralno oštećenje može biti uzrokovano delovanjem akutne ili hronične akustičke traume, pri čemu dugotrajno izlaganje buci ima posebno mesto. Staračka nagluvost - presbiakuzis kao izraz degenerativnih procesa je jedan od vodećih uzroka oštećenja sluha ovog tipa posle 65. godine života.

Po pravilu je obostrana. Ona se u nekim slučajevima može javiti i znatno ranije kao rani tip (presbiakuzis praecox). Neretko uzimanje ototoksičnih lekova, posebno nekih antibiotika i citostatika, pa čak i salicilata, može dovesti do oštećenja čula sluha.

U prošlosti su glavni krivci za gubitak sluha ovog tipa bili streptomicin, tuberkulostatici i kinin. Težina ovakvih oštećenja sluha u većini slučajeva zavisi od količine leka i dužine njegovog uzimanja.

Virusne infekcije posebno virus influence, mumpsa i herpes zoster mogu uzrokovati trajna i teška senzoneuralna oštećenja. Povrede glave sa povredom baze lobanje i labirinta danas se relativno često sreću pri saobraćajnim udesima. Oštećenja centralnog nervnog sistema, kao i tumori statoakustičnog nerva dovode do jednostranog oštećenja sluha.

Nagluvost lečenje i tretman oštećenog sluha

U kliničkoj slici ovih oštećenja, pored smanjenog sluha (hipoakuzije) različitog stepena, može se javiti i izražena preosetljivost na zvuke (heperakuzija), zujanje (tinitus), autofonija (kada se sopstveni glas čuje na jednom uvu jače) kao i drugi auditivni poremećaji.

Lečenje svih ovih stanja, u zavisnosti od uzroka, može biti hirurško, medikamentno ili kombinovano. Amplifikacija slušnim aparatima zauzima posebno mesto u procesu rehabilitacije sluha.

Konsultacija sa audiologom i odabir adekvatnog modela slušnog aparata, značajno može poboljšati kvalitet života osobe sa oštećenjem sluha. Moderni aparati su uređaji napredne tehnologije, vrlo su diskretni i jednostavni za korišćenje. Pogledajte naše preporuke modela aparata i zakažite besplatnu proveru sluha - unapredite svoj kvalitet života i uživajte u jasnim i čistim zvukovima oko vas.

Preporuke Modela

 • OPN
 • Alta 2
 • Nera 2
 • Opn S
 • Opn Play
 • Xceed
 • Siya
 • Ria 2
 • Sensei
 • Dynamo
 • Ruby
1-Arrow Up